+38 (068) 351 21 74+38 (063) 171 74 86

ул. Героїв Севастополя, 30Київ, Україна

+38 (068) 351 21 74+38 (063) 171 74 86

ул. Героїв Севастополя, 30Київ, Україна

Головна > Онкохірургія > Хірургічне лікування захворювань нирок

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК

Пухлинні захворювання нирок на Європейському континенті становлять близько 3% від усіх онкологічних захворювань. Водночас відзначається тенденція до збільшення цього показника за рахунок погіршення екології у великих містах, використання в харчових продуктах барвників, консервантів. Також визнаними факторами ризику розвитку пухлин нирок є куріння, надмірна вага. Поставити запитання
Головна небезпека пухлинних захворювань нирок полягає в їхньому тривалому безсимптомному перебігу. Пацієнт пропускає початкові стадії захворювання, коли лікування і прогноз значно ефективніші. Для профілактики всім, хто старше 30 років, варто раз на рік здавати загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі, проходити УЗД нирок і сечового міхура для виявлення пухлин на ранніх стадіях, коли можливе повне виліковування.
Фактори ризику:
Вік.
Рак нирки найчастіше зустрічається в осіб у віці 50 - 70 років;
Стать. Чоловіки хворіють у 2 рази частіше, ніж жінки, але, за останніми даними, цей розрив скорочується;
Куріння;
Ожиріння. Надмірна вага тіла може чинити несприятливий вплив на ймовірність ризику раку нирки, збільшуючи ризик захворюваності на нирково-клітинний рак на 20%;
Артеріальна гіпертензія. Виявлено пряму залежність ризику розвитку раку нирки від величини артеріального тиску. Крім того, пацієнти з підвищеним артеріальним тиском нерідко страждають на ожиріння, діабет і курять. Тому на формування злоякісної пухлини можуть впливати одразу кілька чинників.
Зловживання знеболювальними препаратами. Препарати, що містять фенацетин, за їхнього надмірного використання, можуть підвищувати ризик розвитку раку нирки. У США ці препарати були заборонені до випуску майже 20 років тому.
Ниркова недостатність. У пацієнтів, які отримували лікування з приводу ниркової недостатності (гемодіаліз, перитонеальний діаліз, трансплантація нирки), рак нирки трапляється в 40-90 разів частіше, ніж в інших. Найвища частота спостерігається у тих, хто переніс пересадку нирки.
Генетичні чинники. У людей, у сім'ї яких був випадок раку нирки, ризик розвитку цього захворювання підвищений. Причиною цього можуть бути вроджені генетичні мутації.

Класифікація пухлин нирки:
Пухлиноподібні утворення поділяють на пухлини ниркової паренхіми та пухлини миски. Вони мають відмінність у шляхах поширення та за своєю структурою.

ПУХЛИНИ НИРКОВОЇ ПАРЕНХІМИ

Причини
Клінічні прояви
Постановка діагнозу
Лікування

ПУХЛИНИ НИРКОВОЇ лоханки

Причини
Клінічні прояви
Постановка діагнозу
Лікування

Рак НИРКИ

Причини
Клінічні прояви
Постановка діагнозу
Лікування

Онкоцитоми

Причини
Клінічні прояви
Постановка діагнозу
Лікування

Діагностика

Ранні стадії захворювання знаходять випадково під час обстеження із зовсім іншого приводу або на профілактичних оглядах. Клінічні прояви виникають, коли пухлина досягає великих розмірів, і впливає на роботу сусідніх органів, або клінічна картина зумовлена вторинними змінами (метастазами).
Існує класична тріада (ренальні симптоми), характерна для пухлини нирки:• гематурія
• біль
• утворення, що пальпується.

Вона спостерігається вкрай рідко (всього в 15%) і частіше - вже на запущених стадіях хвороби.

Найчастіше пухлини виявляють під час планових профілактичних оглядів, оскільки пухлиноподібні новоутворення ранніх стадій протікають практично безсимптомно.

Для онкоскринінгу виконується ультразвукове дослідження (УЗД) нирок. У разі виявлення пухлини або в сумнівних випадках стандартним методом променевої діагностики є КТ нирок із контрастом.

КТ дає інформацію про поширення пухлини, ступінь накопичення контрасту, стан регіональних лімфовузлів, контрлатеральної нирки і надниркової залози. Для визначення ступеня поширеності пухлинного процесу хворому показано виконання Rg легень і УЗД малого таза. За підозри на метастатичне поширення додатково виконують остеосцинтіографію, КТ легенів і КТ (або МРТ) головного мозку.

Під час підготовки до операції з видалення пухлини на нирці призначають здачу аналізів (загальний аналіз сечі, аналіз крові, коагулограма, біохімія крові та інші). Якщо планується резекція пухлини нирки або операція на судинах, застосовується ангіографія і ниркова венографія.

Додаткові методи обстеження пухлин:
Ниркова артеріографія і кавографія використовуються при плануванні резекції нирки, коли пухлина великих розмірів. Це важливо для виключення додаткових судин нирки і перед визначенням можливості емболізації ниркової артерії (у спеціально відібраної категорії пацієнтів).
Нефросцинтиграфію виконують пацієнтам із порушеною функцією нирки, у разі підвищення цифр креатиніну для вибору оптимального варіанту лікування і збереження ниркової функцій. ПЕТ-КТ не є стандартним методом дослідження. Біопсія пухлини нирки має обмежені показання і в більшості випадків виконується для груп хворих, яким обрано тактику активного спостереження, або для гістологічної верифікації діагнозу перед призначенням таргетної терапії чи абляційних методів лікування.

Стадії раку нирки:
• стадія Ι - пухлина обмежена ниркою, без поширення лімфатичною системою і на сусідні органи;
• стадія ΙΙΙ - пухлина проростає в навколонирковий жир або наднирковий залозу, без поширення лімфатичною системою і на сусідні органи;
• стадія ΙΙΙΙ - пухлина будь-якого розміру, з розповсюдженням по лімфатичній системі або наявністю пухлинних тромбів у ниркову або нижню порожнисту вену, без розповсюдження на сусідні органи або віддалених метастазів;
• стадія ΙV - пухлина нирки, що проростає в сусідні органи або має віддалені метастази.

Злоякісні пухлини нирки метастазують гематогенним і лімфогенним шляхами. По кровоносних судинах вони переносяться в легені, кістки, рідше - в печінку, головний мозок. Характерно, що за раку нирки, на відміну від інших пухлин, метастази в легенях бувають зазвичай солітарними, кісткові метастази найчастіше виникають у кістках таза, хребта, кінцівок, у ребрах. Лімфогенні метастази виникають насамперед у лімфатичних вузлах ділянки ниркових пазух, потім парааортальних, воріт печінки, зрідка - середостіння, шийних. Пухлина може проростати в навколониркову клітковину, м'язи стінки живота.

ЛІКУВАННЯ:

Доброякісні пухлиноподібні новоутворення потребують ретельного лікарського спостереження, щоб не допускати переродження в злоякісні. Пухлина, що погіршує життя людини, потребує оперативного втручання. У більшості випадків виконується лапароскопічна резекція нирки (органозберігаюча операція) за допомогою сучасного обладнання, яке містить ультразвуковий скальпель, ультразвуковий датчик (для визначення меж пухлини, розташування судин і лімфатичних вузлів).

Також використовується метод лапароскопічної нефректомії. Під час операції видаляють нирку, жирову клітковину і, можливо, частину сечоводу і надниркової залози, якщо є інвазія пухлини туди.

Ці методи є малоінвазивними, тобто дають можливість швидко відновитися після хірургічного втручання.
Госпіталізація триває, в середньому, 4-5 діб.

Метод лікування раку нирки залежить від стадії захворювання та особливостей пухлини. Рішення про тактику лікування визначається індивідуально на міждисциплінарному онкологічному консиліумі (за участю онко-оуролога, онколога, радіохірурга, хірурга тощо).
Променеве лікування не застосовується через резистентність пухлин нирок до іонізуючого випромінювання.
Як радикальний і найбільш ефективний метод лікування застосовується хірургія (повна або часткова резекція нирки).
У разі важких супутніх соматичних захворювань і важкого ураження єдиної нирки можлива радіохірургія Кібер Ніж.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ:

Залежно від характеру пухлини й особливостей перебігу злоякісного процесу, під час операції може бути виконана часткова резекція нирки, коли видаляється пухлина разом із частиною ураженої нирки, а також прилеглі тканини. Такий вид операції називають частковою нефректомією.

Якщо має місце поширеність онкологічного процесу, застосовується радикальна нефректомія. Під час операції видаляється уражена нирка, надниркова залоза і лімфатичні вузли.
У хірургічному лікуванні пухлин застосовують переважно малотравматичні лапароскопічні операції. Для чого не потрібні великі порожнинні розрізи, хірург видаляє пухлину за допомогою спеціального інструменту (лапароскопа), який вводиться в черевну порожнину через невеликі проколи (1-2 см).

Перевагою лапароскопії є швидкість операції, малотравматичність, мінімальний ризик ускладнень у післяопераційному періоді.

Найважливіші аргументи на користь органозберігаючих операцій за раку нирки:1. Зросла кількість діагностованих пухлин нирок малих розмірів.
2 Онкологічні результати і виживання цієї категорії пацієнтів виявляються чудовими.
3 Пухлини менше 4 см часто виявляються доброякісними, тому нефректомія є невиправданою.
4. Простота оперативної техніки при органозберігаючому підході і незначна кількість ускладнень.

Показник радикальності видалення раку при нефронзберігаючих операціях з приводу ПКР забезпечує рівень канцерспецифічного виживання хворих від 78 до 100%.
Аналіз наших результатів показав загальне 5-річне канцерспецифічне виживання 94,8%. Серед пацієнтів з імперативними та відносними показаннями цей параметр становив 89,6%, з елективними - 98%.

Оцінюючи залежність рівня локального рецидивування хвороби від розміру новоутворення, можна зробити висновок, що за величини пухлини до 3 см у жодному зі спостережень місцеве прогресування пухлинного процесу не зафіксовано. За пухлин до 4 см рецидив виявлено у 2%, а за розмірів від 4 до 7 см - у 14,3%, за пухлин понад 7 см - у 15,4%.

Функція оперованої нирки відновлюється повністю в післяопераційний період, тривалість якого визначається:
• адекватною передопераційною гідратацією,
• скороченням часу ішемії,
• акуратним ушиванням рани й ефективним проведенням інтраопераційної антибактеріальної профілактики,
• недопущенням системної гіпотензії та відмовою від застосування нефротоксичних речовин.

Охолодження нирки є наступним захисним фактором, який в окремих випадках дає можливість безпечно подовжити ішемічний час понад 30 хв. Розміри і конфігурація оперованої нирки у віддалений період практично не змінюються у випадках видалення екстраренальної локалізації новоутворень.

Лапароскопічний метод може незабаром повністю витіснити відкриті органозберігаючі втручання.
Елективна нефронзберігаюча хірургія забезпечує оптимальні віддалені результати у пацієнтів з пухлинами невеликих розмірів. Порівняно з радикальною нефректомією збереження ниркової паренхіми дає змогу уникнути ХНН і підвищити тривалість і якість життя пацієнтів. Результати елективної нефронзберігаючої хірургії слід розцінювати як золотий стандарт для невеликих пухлин нирок.

НАША КЛіНіКА

Додайте файл із важливою інформацією(необов'язково)

Дякуємо!

Дякуємо, вашу заявку прийнято! Асистент лікаря зв'яжеться з Вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.

Ми дбаємо про вашу безпеку, тому всі зазначені у формі персональні дані обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Відправляючи нам заявку, ви погоджуєтеся з Політикою конфіденційності.

години Роботи:

ПН-ПТ з 9:00 до 17:00